e Senior
eSenior.cz = doména k prodeji

e Senior


Senior je člověk starší či v letech. Slovo pochází z latiny od senex (starý) tj. senior = starší. Pro seniory se poskytují sociální služby a pomoc v obtížné životní situaci nebo když senior již není zcela soběstačný, ať už z důvodu svého vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu.

Senior

Senior může využít pečovatelské služby, stacionáře nebo denního centra. Dále jsou pro seniory k dispozici také penzion pro seniory či také domy s pečovatelskou službou, dále odlehčovací služby či týdenní stacionár. Stáří je etapou života, která čeká každého z nás a proto bychom ji neměli ignorovat - Senioři i v pokročilém věku mohou být společnosti prospešní.

Senior

v moderní době se snaží užívat svého život kdy má již všechny povinnosti za sebou. Je třeba rozvíjet mezigenerační výměnu názorů, zájmů, činností mezi mladší a starší generací. Aktivních seniorů neustále přibývá a hledají stále nové a zajímavé způsoby, jak trávit čas. Pro seniory se poskytují různé seniorské slevy, senior pasy nebo také terénní služby (dovoz obědů, terénní zdravotní sestry, osobní asistence, pečovatelské služby), pobytové služby (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, pečovatelské domy) tak i ambulantní služby (denní stacionáře, poradny).


doména eSenior.cz je na prodej

pokud máte zájem o koupi domény eSenior.cz napište nám vaší nabídku na email: domeny@debant.cz.
Celý seznam pak najdete na www.3o.cz/domeny.html